Podpora lokálních projektů

Český svaz ochránců přírody v rámci svého národního programu Ochrana biodiverzity podporuje projekty místních spolků na realizaci praktických opatření ve prospěch biodiverzity, monitoringu a osvětových aktivit. Výzvy jsou vesměs otevřené, tedy mohou se zapojit i spolky mimo ČSOP.

Aktuálně je vyhlášena otevřená výzva na podávání projektů Ochrana obojživelníků během jarní migrace. Projekty lze podávat do 20. února 2022. Partnery této výzvy jsou Nadační fond Veolia a společnost BILLA.